– Jag gillar att arbeta för en hög kvalitet och för att verksamheten ska hänga med i vad som händer, säger Victoria Westerberg. 

Victoria vill skapa kvalitet

– Det finns hur mycket jobb som helst, säger förskolläraren Victoria Westerberg. Efter fem år på en förskola med utomhuspedagogik tar hon nu med sig sitt intresse för naturen och börjar på en förskola mitt i Stockholms innerstad.

Det var svårt att veta vilken lön jag skulle begära. Jag hörde med kollegor och kollade med facket.

Victoria Westerberg kände att hon behövde nya utmaningar. Jobbet började gå på rutin och hon längtade efter mer ansvar. Hon sökte två jobb, fick båda och valde förskolan Sirius vid Odenplan i Stockholm.

– Jag gillar att arbeta för en hög kvalitet och för att verksamheten ska hänga med i vad som händer, säger Victoria Westerberg. 

På Sirius är hon nu arbetsplatsledare vilket bland annat innebär mer administration och mer ledarskap. Och högre lön. Grundlönen höjdes men hon fick också ett tillägg för det utökade ansvar som det nya jobbet förde med sig. 

– Det var svårt att veta vilken lön jag skulle begära. Jag hörde med kollegor och kollade med facket. Jag visste ju också att lönen ökade ju närmare Stockholm city man arbetar.

Intresse för utomhuspedagogik

På anställningsintervjuerna upplevde hon ett stort intresse för hennes kunskaper om utomhuspedagogik. 

– Det är många som vill utveckla sin pedagogik med mer utomhusvistelse och få in mer kvalitet i den. Det ger ett väldigt positivt mottagande att ha den erfarenhet som jag har. 

Att medvetet arbeta med barnen utomhus tycker hon är en stor tillgång i förskoleverksamheten. Utomhus finns många sätt att arbeta med rörelse på ett naturligt sätt och trots stora grupper blir inte ljudnivån något problem.

– Det är också lätt att få med barnen i olika aktiviteter. De hittar blommor, upptäcker djur och insekter. Det blir ingångar till att berätta om naturen men också om naturvetenskap och hur människan påverkar miljön.

Känner sig trygg i sitt yrke

Hennes förra arbetsplats låg bredvid en skog, med en sjö och en gård i närheten. Den nya förskolan är motsatsen på många sätt med gator, butiker och stadstrafik. 

– Men även i stan finns det många sätt att arbeta med utomhuspedagogik. Här har vi en stor skyddad innergård och flera parker på gångavstånd. Ska vi till skogen åker vi med kollektivtrafiken. 

Efter fem år som förskollärare är Victoria Westerberg trygg i sitt yrke. Hon har hittat sig själv som ledare och pedagog, säger hon. 

– Man får ju väldigt mycket teori under utbildningen men förskollärare är ett praktiskt yrke och när det handlar om människor så behöver man pröva sina kunskaper för att förstå hur man ska arbeta. Nu har jag landat i min yrkesroll. 

Text: Linda Kling Foto: Anna Simonsson