– Traditionella texter är linjära men digitala texter bygger man ihop själv genom att klicka sig fram. Det ställer krav på andra kompetenser än det traditionella läsandet, säger Maria Rasmusson som forskat om hur vi läser på skärmen.

Svårare at läsa digitalt

Skolan behöver utbilda eleverna i att läsa digitalt. Inte minst för att undvika framtida klyftor i samhället, menar Maria Rasmusson som forskat om hur vi läser på skärmen.

Maria Rasmusson.

På en skärm får man inte samma överblick och det går åt en hel del tankearbete för att orientera sig i innehållet.

Hur går det egentligen till när vi läser på internet? Det är en fråga som läsforskaren Maria Rasmusson vid Mittuniversitet intresserat sig för. Hon har doktorerat i pedagogik med avhandlingen Det digitala läsandet och hon är också ansvarig för läsdelen i PISA-testet.

– För att kunna ta till sig större mängder information på en webbsida krävs att man tolkar en rad olika element som text, symboler och länkar. Man behöver också skapa en mental bild av hur webbplatsen är uppbyggd och förstå hur man hittar tillbaka om man surfat iväg. 

Har gjort egna studier

Maria Rasmusson har gjort egna studier på cirka 200 elever samt gått igenom resultat från PISA i Sverige och Norge. I en av studierna skulle eleverna läsa texter där fakta, diagram och kartor kombinerades. Testet gjordes både på papper och på skärm för att undersöka om det påverkade vad eleverna förstod av innehållet. Det visade sig att de flesta elever lyckades bättre när de fick använda papper och penna.

– Min hypotes är att pappret kan hjälpa till att strukturera läsandet. Man kan stryka under och man ser tydligt uppgiftens olika delar. På en skärm får man inte samma överblick och det går åt en hel del tankearbete för att orientera sig i innehållet. Det gör att det blir svårare att ta till sig faktauppgifterna.

Generellt sett är alltid flickor bättre på att läsa än pojkar, inte bara i Sverige utan över hela världen. Men i en av Maria Rasmussons studier hade pojkarna oväntat höga resultat när den digitala läsförmågan testades.

Viktigt med ett läsengagemang oavsett medie

Man vet att pojkar spelar mycket mer datorspel än flickor och min hypotes är att det gör att de bättre kan navigera i den digitala miljön och därigenom lättare ta till sig innehållet.

Samtidigt försämras läskunnigheten hos unga i Sverige vilket bland annat förklaras med att de tillbringar mycket tid framför tv och datorskärmar. Är det då rätt av skolan att lägga tid på digital läsning?

– Jag tror att det väsentliga är att få igång ett läsengagemang oavsett om det är böcker eller på internet, svarar Maria Rasmusson och tillägger att skolan måste lära ut både hur man läser på traditionellt sätt och digitalt. Men det viktiga är att läsa.