Sofia Danielsson tillsammans med elever i klass 3 A på Onsjöskolan i Vänersborg.

Sofias väg från förskollärare till rektor

Först blev hon förskollärare, sedan förskolechef och nu rektor. Sofia Danielssons drivkraft i karriären är viljan att påverka och förändra.

Om man tror att man skulle vara bra på någonting så säg det till chefen!

Sofia Danielsson är sedan 2016 rektor på Onsjöskolan, en kommunal F–6 skola i Vänersborg. Möjligheten att bli rektor fick hon sedan hon gått en rektorsutbildning vid Karlstads universitet. Då arbetade hon som förskolechef och även om det var tufft att arbeta heltid och samtidigt studera tvekade Sofia Danielsson aldrig över vad hon ville.

– Utbildningen erbjuds alla förskolechefer och rektorer i kommunen och det var en möjlighet till kompetensutveckling som jag inte kunde tacka nej till.

När utbildningen var avslutad sökte hon rektorsjobb direkt. Med sig i bagaget hade hon också en förskolelärarexamen och en lärarexamen för årskurs ett till fem i matematik och no. 

Nu är hon tacksam över åren hon har arbetat i förskolan. Det är en erfarenhet som hjälper henne att alltid ha barnens bästa i fokus.

– I förskolan fick jag lära mig att det viktigaste för att ett barn ska lära sig är att barnet mår bra och känner sig trygg i verksamheten. Om vi inte börjar med att skapa ett sådant klimat är det ingen idé att vi stressar på med nya kunskaper. När vi har fungerande grupper med trygga barn då kan vi göra allt vi kan för att barnen ska lära sig så mycket som möjligt. 

Vilka är utmaningarna? När sätts du på prov?

– När jag, lärare och elevhälsoteam försöker göra allt för att elever ska nå sina mål men när vi ändå inte lyckas. Det känns alltid som ett misslyckande. Jag försöker hitta vägar så att alla elever kan lyckas i skolan. Men det är svårt att skapa den skolan. Särskilt för de elever som har särskilda behov, men jag ger inte upp – det går att skapa en skola för alla.

Hennes bästa råd för att utvecklas i sitt yrkesliv är att sätta upp mål. Det kan kännas lite läskigt att säga vad man vill men det ska man inte låta sig stoppas av, menar hon.

– Om man tror att man skulle vara bra på någonting så säg det till chefen! Jag uppskattar jättemycket när jag har medarbetarsamtal och en person säger att den till exempel vill bli förstelärare. Bra då vet vi vad ska jobba mot, svarar jag då.

Det är också en metod hon praktiserat i sitt eget yrkesliv.

– Jag har också stött på motgång när jag arbetat mot mina mål men jag låter inte det stoppa mig. Även om man inte når hela vägen till målet så finns det andra möjligheter att utvecklas. Man kan ingå i en ledningsgrupp, man kan få kommunövergripande uppdrag. Jag tycker man ska ta den plats man förtjänar och inte vara blyg för att säga det. 

Text: Lotta Nylander Foto: Privat