Två rader är för kort men två sidor är alldeles för långt. Hur skriver man egentligen den perfekta ansökan och landar drömjobbet? 
Foto: Unsplash

Så lyckas du med din ansökan
– fyra rektorer ger sina råd

Som nyexaminerad lärare väntar en gynnsam arbetsmarknad. Men för att få drömjobbet krävs mer än så. Vi har frågat fyra rektorer om hur de tänker och resonerar när de ska rekrytera.

Det är viktigt att vara analytisk och kunna reflektera.

Hur får ens ansökan uppmärksamhet?

Ina Kainelainen, biträdande förskolechef inom Pysslingen förskolor i södra Stockholm, med Reggio Emilia-inriktning. Hon rekryterar till 10 förskolor. 

– Du behöver beskriva din syn på uppdraget, då kan jag som arbetsgivare se om du är aktuell för hur vi arbetar med det peda­gogiska uppdraget på just vår förskola. Jag vill få syn på dig som yrkesperson, ­vad har du för kvaliteter och vad kan du bidra med hos oss. 

Vad letar du efter hos nya förskollärare som söker jobb hos er?  

– Ledarskapsförmågor är viktiga. Det är också viktigt att vara analytisk och kunna reflektera. Så behöver man kunna kommunicera och leda både barn och vuxna till utveckling. Det är viktigt att personen som söker jobbet är grundad i sina ställningstaganden och kan beskriva hur den kan utföra arbetet tillsammans med både barnen och arbetslaget.

Något särskilt som väcker ditt intresse?

– Jag lyssnar extra om den nya förskolläraren kan beskriva hur den tänker sig att omsätta sin teoretiska utbildning till det praktiska arbetet som utförs i vardagen. Vi tror på livslångt lärande och att vi ständigt utvecklar vår förmåga till undervisning. Det betyder att jag söker efter personer som vågar spegla sitt eget agerande genom kollegial feedback och uppföljning. 

När ska prata om vad man vill ha i lön?

– Jag brukar fråga efter löneanspråk i samband med intervjun. Blir personen aktuell för tjänsten samtalar vi klart om lönen i samband med anställningen.

 

Att bifoga ett foto på sig själv är inte så dumt.

Ett foto sticker ut!

Hanna Birath, rektor på grund- och grundsärskolan Lejonströmsskolan i Skellefteå med cirka 750 elever.

Det första Hanna Birath noterar i en jobbansökan är hur det personliga brevet är formulerat, om det är trevligt, informativt och håller lagom längd. 

Två rader är för kort men två sidor är alldeles för långt. Därefter letar hon efter något om varför den sökande vill arbeta på just hennes skola. 

– Jag minns särskilt en ansökan där den sökande skrev att han läst i tidningen om att vår skola deltagit i Pride och att det gjorde honom intresserad. Jag tänkte, att wow, den här personen har uppmärksammat oss utifrån vår värdegrund, det känns spännande. 

Att berätta något om sina värderingar är viktigt, menar Hanna Birath. Det behöver vara några långa utläggningar, en mening om den egna fritiden kan ofta ge tillräcklig information. 

Att bifoga ett foto på sig själv är inte heller så dumt.

– Om det är många som söker samma jobb kan den som skickar med en bild vara den man kommer ihåg lite extra. Bilden är givetvis inte avgörande men är heller inte oviktig. 

Detsamma gäller för cv:t. Lärarbehörighet är legio men här syns också hur länge man stannat på tidigare arbetsplatser. 

– I cv:t framgår också om man arbetat i andra branscher, vilket jag ser som en merit, det är bra att ha sett andra erfarenheter än bara skolan. 

Vänta inte med ansökan till sista veckan.

Lyft fram forskning!

Pär Blondell, rektor vid Klagshamnsskolan och Strandskolan med totalt 800 elever från F-9 i Malmö stad. 

– Vid rekrytering intervjuar vi löpande allteftersom ansökningarna kommer in, hittar vi rätt person i ett tidigt läge bestämmer vi oss. Vänta därför inte med ansökan till sista veckan.

Det rådet ger rektor Pär Blondell. Att arbetssökande kan beskriva konkreta arbetssituationer med såväl elever, lärare som föräldrar är något som Pär Blondell tar fasta på. 

Som nyexaminerad kan man också dra fördel av att vara mer uppdaterad kring den senaste skolforskningen. Att koppla sin egen praktik till forskning väcker definitivt arbetsgivarnas intresse.

– Verkligen, hela skolans verksamhet vilar ju på vetenskaplig grund. Jag ser gärna att sökande lyfter fram forskning eller någon metod som man finner intressant.

Att redan i brevet peka på talanger utanför den grundläggande lärarkompetensen, kan vara ett bra sätt att sticka ut i mängden av sökande, menar Pär Blondell.

– Att sjunga i kör, vara idrottsledare eller liknande kan vara ett sätt att berätta något mer om sig själv. Viktigt är också att belysa sina värderingar som vittnar om att det finns en lojalitet med kapitel ett och två i läroplanen, alltså de om skolans värdegrund. 

Våga lyfta fram vad du kan och vill bidra med.

Brevet ger första intrycket

Charlotta Milosavljevic Olsson, biträdande rektor på Kiladalens skolor i Nyköpings kommun, F-6 med cirka 500 elever.

Att flika in en mening som vittnar om erfarenhet utanför det mest basala, kan vara avgörande. Det säger Charlotta Milosavljevic Olsson, biträdande rektor vid Kiladalens skolor i Nyköping. Och personliga erfarenheter är minst lika viktiga som lärarbehörighet, den senare är ett måste. 

– Vi lägger mycket vikt vid att hitta någon som är medveten om hur skolan ser ut idag, att skolan rymmer barn med extremt olika behov. Att vara lärare på vår skola handlar inte om att ha ”sin” klass och fokusera på den utan att vara flexibel, tänka brett och kunna skapa olika slags lärmiljöer för alla elever i olika åldrar.

Det kräver kompetenser utöver den obligatoriska utbildningen, menar Charlotta Milosavljevic Olsson.  

– Jag tycker man ska våga lyfta fram det man kan och vill bidra med. Om någon berättar att ”jag har en syster med autism” så är det ett stort plus. Det spelar roll vem man är! Faktum är att det ofta är just de här särskilda kvaliteterna som senare kan leda till högre lön, mer inflytande och möjlighet att påverka. 

Brevet är jätteviktigt eftersom det ger ett första intryck

– Oftast stämmer ett väl formulerat brev ganska väl överens med den person man senare träffar. Men visst kan det vara så att helt rätt person döljer sig bakom ett sämre brev och vice versa. 

Text: Susanne Sawander/Lotta Nylander