Med enkla medel kan du nå ganska långt i bemötandet med elever som till exempel är känsliga för intryck och har svårt för att koncentrera sig.

Så bemöter du elever med NPF

Som lärare kommer du att möta elever med ADHD, med autism och säkert också någon med en språkstörning.

Anpassa längden på genom­gångar och arbetspass efter elevens koncentrations-förmåga.

Gemensamt för de eleverna är att de har en neuro­psykiatrisk funktionsnedsättning eller NPF som är den etablerade förkortningen. De här eleverna är ofta känsliga för intryck, de kan ha svårt att koncentrera sig och att sortera information. För att de ska hänga med på lektionerna kommer du att behöva anpassa din undervisning på lite olika sätt. Inga stora saker, med enkla medel når man faktiskt långt.

Tillsammans med Riksförbundet Attention har vi därför satt ihop en checklista med tips på hur du möter alla elevers behov.

Så här kan en NPF-vänlig skola se ut (extern länk)!

Fem tips på hur du parerar elever med särskilda behov!

1. Lär känna eleven

Ta reda på vilka styrkor och svårigheter just den personen har – behov och förutsättningar ser väldigt olika ut från elev till elev.

2. Skapa struktur och förutsägbarhet

Anpassa längden på genom­gångar och arbetspass efter elevens koncentrationsförmåga. Dela upp stora uppgifter i mindre avsnitt och var tydlig när du börjar och avslutar en lektion. En bra nyckelregel kan vara att alltid svara på frågorna: Vad ska jag göra nu? Varför ska jag göra det? Med vem? Hur länge? Vad händer sen?

3. Ta fram lösningar tillsammans med eleven

Involvera eleven i samtalen om anpassningar och fråga vad som fungerar för just den personen. Samarbeta också med föräldrarna som för det mesta är de som vet mest om sitt barns förutsättningar.

4. Se över den fysiska lärmiljön

Skär ner så mycket som möjligt på intryck. Undvik att ha många saker på väggarna, sätt tassar under stolarna och undvik för stark belysning.

5. Kom ihåg orsaken

Kom ihåg att elevens svårigheter inte är viljestyrda utan en del av en funktionsnedsättning.

Text: Lotta Nylander