Det är när du söker ditt första jobb du har chans att få en bra lön, så stå på dig och inse ditt värde.

7 tips för att lyckas med löneförhandlingen

På väg mot första jobbet har du ditt livs chans att få en bra lön. Lärarbristen driver upp lönerna så se till att få så bra betalt som möjligt när du anställs. Senare kan det vara betydligt svårare.

1. Kolla upp löneläget

Innan du löneförhandlar så kolla upp löneläget både i ­kommunen och på skolan där du söker jobb. Facket vet hur lönerna ser ut generellt och i de enskilda kommunerna.

2. Tänk på geografiska skillnader

Tänk på att lönerna kan variera inom ett län. Kommuner på pendlingsavstånd från stora kommuner kan till exempel ha högre löner än kommuner i andra delar av länet.

3. Sök jobb hos flera aktörer

Det är alltid bra att söka flera jobb samtidigt hos flera olika huvudmän. Om du har möjlighet så sök jobb både hos privata arbetsgivare och kommunala och i olika kommuner.

4. Invänta rätt tillfälle

Vänta med att prata lön till så långt in i anställningsprocessen som möjligt. I ett senare skede har kandidater sållats bort och du har större chans för att få gehör för dina anspråk.

5. Se till din kompetens

De lärare som har möjlighet att få högst lön är de som har kompetens i bristämnen som matte, no-ämnen och moderna språk. Förskollärare är också hett efterfrågade. Som ny förskollärare i en större kommun kan du få betydligt högre än lön än den statistik som Din Karriär ­presenterar.

6. Stå på dig

På väg in i ett nytt jobb har du en förhandlingsmöjlighet som är svår att övertrumfa när du väl är anställd. Stå på dig från början. Räkna inte med att det går att höja lönen särskilt mycket senare. Lönespridningen i läraryrket är tyvärr liten.

7. Inse ditt värde

Och nej, det stämmer inte att rektorer anställer outbildade lärare för att hålla nere lönerna. Arbetsgivarna söker utbildade lärare och anställer oftast obehöriga lärare för att de är tvungna. Dessutom säger skollagen att för att lärare ska anställas utan tidsbegränsning så krävs legitimation.

Källa: Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet

Jämförelse medellöner mellan förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare i kommunal sektor.

Lita inte för mycket på statistiken, nyanställda lärare kan ofta få högre lön än vad tabellen visar.