De flesta kommunalt anställda lärare har en reglerad arbetstid på 1 360 timmar per verksamhetsår. Det gäller också många privatanställda. Arbetstiden regleras till största del i kollektivavtalen.

Håll koll på arbetstiden

Reglerad arbetstid, förtroendearbetstid, ferieanställning och semesteranställning. Det finns olika slags arbetstid och ledighet och det är lätt att missuppfatta reglerna som styr lärare och förskollärares arbetstid. Din Karriär förklarar vad som gäller. 

Det är inte ovanligt att övertid hanteras med lokala system som att flexa eller kvitta tid. 

Ferieanställning 

De flesta lärare är ferieanställda. Då arbetar man hela läsåret och har ferie när eleverna har sommarlov. I privat sektor är även jullovet ferie. 

Semesteranställning 

Semesteranställning är den vanligaste anställningsformen för förskollärare. Man har då en genomsnittlig arbetstid på max 40 timmar per vecka under hela året och tar sedan ut semester enligt lag eller avtal. 

Reglerad arbetstid 

Den tid som lärare är skyldiga att stå till arbetsgivarens förfogande kallas reglerad arbetstid och den förläggs normalt till arbetsplatsen. Här ryms till exempel undervisning, utvecklingssamtal, konferenser och kompetensutveckling. 

Den reglerade arbetstiden ska finnas i ett personligt arbetstidsschema där det anges när den reglerade arbetstiden börjar och slutar samt vad som är rast. Årsarbetstiden fördelas på 194 dagar. Avtalen innehåller även avstämningsperioder. Arbetar man mer än planerat under en period ersätts den tiden enligt avtal.

Förtroendearbetstid 

Förtroendearbetstiden förfogar läraren själv över. Förtroendearbetstid är per definition oreglerad och mäts inte. Det är läraren själv som bestämmer tid och plats för när arbetet ska utföras. Om rektor ber att arbetsuppgifter ska utföras är det inte förtroendearbetstid utan reglerad arbetstid. Bara lärare som är ferieanställda har förtroendearbetstid

Övertid 

Övertid är beordrat arbete som utförs utanför arbetstidsschemat. Det ersätts i allmänhet med pengar. Hur stor ersättningen är varierar mellan olika avtal. Om båda parter är överens om att ledighet är bättre kompensation än pengar kan det också förekomma. Det är inte ovanligt att övertid hanteras med lokala system som att flexa eller kvitta tid. Men gemensamt för de systemen är att de ger sämre rättigheter än gällande avtal.

Rast 

Efter fem timmars arbete har lärare rätt till rast. Då har man rätt att lämna arbetsplatsen och rasten räknas inte i arbetstiden. Lärare som äter lunch med eleverna har tillsyningsplikt och då räknas lunchen som arbetstid.

Håll koll på hur mycket du arbetar

Det uppdrag du har på förskolan eller skolan ska balanseras med den tid du lägger ner. Upplever du att det finns en obalans ska du tala med din rektor eller förskolechef.

För att veta hur mycket du arbetar så kan du föra bok. Ett enkelt sätt är att göra ett dokument i excel. 

För att få en bild av vad du gör under en arbetsdag kan du fylla ditt schema med alla arbetsuppgifter du hanterar under en dag. Lägg in allt både telefonsamtal till föräldrar och att gå igenom mailen. Får inte allt plats? Finns det inga raster? Ja, då har du för mycket att göra. 

Källa: Sally Gordon, Lärarförbundet, och Ingrid Lindholm, Lärarnas Riksförbund.
Text: Lotta Nylander