Att tänka på inför första jobbet!

Hur påverkas du som ny lärare av lärarbristen? Vad ska du tänka på när du söker jobb och hur förbereder du dig för jobbintervjun? Fackens förhandlingsproffs ger svar.

Peter Henriksson

Förhandlingschef,
Lärarnas  ­Riksförbund:

Mathias Åström

Lärarförbundets
förhandlingschef:

Förbered
dig väl!

– Samla så mycket information du kan om arbetsgivaren. Jämför lönenivåerna mot löneläget för din yrkeskategori.
Utnyttja LR:s lönestatistik och kontakta lokala fackliga företrädare för fler konkreta råd. Ofta finns det mer att prata om än lön, arbetstid till exempel. Ta reda på om anställningen innebär arbetsuppgifter med mer ansvar än dina kollegor. Högre ansvar ska återspeglas i lönen. Eventuella lönetillägg bör hellre ingå i den fasta lönen. Kontrollera, på privat sektor, om arbetsgivaren har kollektivavtal och erbjuder tjänstepension.

– Ta reda på hur lönestrukturen ser ut, vad anställda med din erfarenhet har i lön. Det kan facket hjälpa till med. 

– Formulera också för dig själv vad du kan bidra med på arbetsplatsen, vad de får och vad de därmed missar om de inte får dig.

Lärarbristen

– Huvudmännen har ett långsiktigt kvalitets- och utvecklingsansvar för skolan. Lönepolitik och lönestruktur måste vara långsiktigt hållbar vad gäller löneutveckling och karriär­­möjligheter. Hög personalomsättning och lärarbrist kostar verksamheten mer än konkurrenskraftiga löner. Marknadskrafterna talar nu sitt tydliga språk och driver på många håll upp löner för lärare.

– Det är många arbetsgivare som söker behöriga lärare och förskollärare. Och finns det fler att välja på kan du vara lite tuffare i dina löneanspråk.

Kollektivavtal

– Värdet av ett kollektivavtal i anställningen brukar schablonmässigt uppskattas till ca 80 000 kronor per anställd och år. I den värderingen beaktas ekonomiska förmåner och värden såsom årlig generell löneutveckling genom avtalsmässig lönerevision, föräldra- och sjukförmåner, försäkringsskydd, omställningsförmåner, tjänstepension med mera.

– Om du ändå funderar på att ta anställning hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal, bör du ta del av LR:s ­broschyr »Att vara lärare i fristående skola« som finns på www.lr.se.

– Kollektivavtal är mycket viktigt, för då vet du att villkoren är schyssta och att pensioner och försäkringar betalas som de ska. 

– Om det inte finns kollektivavtal, kontakta den fackliga avdelningen. 

– Men det är också väsentligt att arbetsgivaren är med i en arbetsgivarorganisation. Välorganiserade arbetsgivare är lika viktigt som att som anställd vara medlem i en facklig organisation. Det skapar ordning och reda på arbetsplatsen.

Anställningsform

– Anställningsformen ska i sig egentligen inte ha någon avgörande betydelse för lön och övriga villkor. Löneläge bestäms ju huvudsakligen av marknadskrafter, krav och ansvar i anställningen samt din kompetens och meriter. Huvudregeln är ju fast anställning.

– På kort sikt har den oftast inte så stor betydelse men en tillsvidareanställning innebär utöver anställningstryggheten också en längre relation där det är lättare att ställa krav och ha förväntningar på sin arbetsgivare.