Kategori: Grundskola

Skapa lugn och ro i klassrummet

Bråk, stök och konflikter. Verkligheten i många klassrum är tuff. Men läget är inte hopplöst. Socionomen Jassim Ahmadi har hjälpt många lärare att ta kontroll över situationen och handskas med elever med beteendesvårigheter.

Läs mer

Vilket är ditt bästa IT-tips?

Internet, skärmar och digitala redigeringsverktyg ger nya förutsättningar för undervisningen. Möjligheterna är stora men hur ska de utnyttjas utan att ämnesinnehållet går förlorat? Se vad några lärare svarar.

Läs mer

Håll koll på arbetstiden

Reglerad arbetstid, förtroendearbetstid, ferieanställning och semesteranställning. Det finns olika slags arbetstid och ledighet och det är lätt att missuppfatta reglerna som styr lärare och förskollärares arbetstid. Din Karriär förklarar vad som gäller.

Läs mer

Svårare att läsa digitalt

Skolan behöver utbilda eleverna i att läsa digitalt. Inte minst för att undvika framtida klyftor i samhället, menar Maria Rasmusson som forskat om hur vi läser på skärmen.

Läs mer

Bild och text lika viktigt

– När de yngre eleverna börjar skriva blandar de text, film, animation och ibland också ljud. Alla delar är lika viktiga i deras skapande, säger forskaren Sylvana Sofkova Hashemi.

Läs mer

Så bemöter du elever med NPF

Som lärare kommer du att möta elever med ADHD, med autism och säkert också någon med en språkstörning. För att de ska hänga med på ­lektionerna kommer du att behöva anpassa din undervisning på lite olika sätt.

Läs mer

Introduktionsåret – vad gäller?

Kom ihåg att du har rätt till ett introduktionsår. Trots att staten har gett kommunerna bidrag är det långt ifrån alla lärare och förskollärare som får ett introduktionsår.

Läs mer
Loading

Nyhetsbrev