Kategori: Forskning

Det fria skolvalet

Inte alla kan utnyttja det fria skolvalets möjligheter. De missgynnade bor på landsbygden, går i skolor i utsatta områden eller tillhör olika minoriteter. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet där konsekvenserna av det fria skolvalet undersökts.

Läs mer

Nationella prov i matematik mäter det de ska

Gymnasieskolans nationella prov i matematik har generellt en hög kvalitet men det finns delar som skulle behöva undersökas ytterligare och delar som behöver utvecklas vidare visar Anna Lind Pantzare i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

Våga prata om bibeln

Många förskollärare är osäkra på om de ska förmedla den religiösa bakgrunden till högtider som julen. Att undvika det kan leda till att en del av kulturarvet förlorat,säger Tünde Puskás, som ingår i ett forskarteam som studerar traditioner och religion i förskolan.

Läs mer

Datorplattor ingen genväg till förskolebarns lärande

Lärare i förskolan använder ofta datorplattor och appar som ersättning för traditionella aktiviteter. Men det är problematiskt, eftersom barnen i första hand lär sig att spela apparna och inte tar till sig det pedagogiska innehållet, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Bra arbetsklimat i svenska klassrum

Ordningsproblem i svensk skola är en återkommande debattfråga. Då och då höjs röster för införande av betyg eller skriftliga omdömen i ordning och uppförande. En ny stor klassrumsstudie från Karlstads universitet visar dock att arbetsklimatet i de flesta klassrum i överlag är väldigt bra. Studien, som heter Linking Instruction and Student Achievement (LISA), är omfattande och genomförs både i Sverige och i Norge.

Läs mer

Hörselrelaterade problem vanliga bland förskollärare

Sju av tio kvinnliga förskollärare drabbas av ljudtrötthet, varannan har svårigheter att uppfatta tal och fyra av tio blir ljudöverkänsliga. Det är avsevärt högre andelar än hos kvinnor generellt och även högre än i andra bullerutsatta yrkesgrupper, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Läs mer

Särskilt begåvade elever – en bortglömd grupp

Särskilt begåvade elever, alltså elever som har betydligt lättare att lära än genomsnittet, möts ofta av oförstående i skolan. Forskarna kallar dem en bortglömd grupp i skolsystemet och säger att deras potential riskerar att aldrig utvecklas.

Läs mer
Loading

Nyhetsbrev