Internet, skärmar och digitala redigeringsverktyg ger nya förutsättningar för undervisningen. Möjligheterna är stora men hur ska de utnyttjas utan att ämnesinnehållet går förlorat? Foto: Unsplash

Bild och text lika viktigt

– När de yngre eleverna börjar skriva blandar de text, film, animation och ibland också ljud. Alla delar är lika viktiga i deras skapande, säger forskaren Sylvana Sofkova Hashemi.

Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildnings-vetenskap vid Göteborgs universitet.

Digitala medier kräver en förändring av pedagogiken i skolan. Visuella uttrycksformer bör betonas lika starkt som skriftliga. Barns ökade tillgång till digitala medier gör att de är vana att tolka bilder och kommunicera visuellt. När de kommer till skolan är det naturligt för dem att uttrycka sig med olika typer av media och presentera sin kunskap i en blandning av bilder, ljud och film.

Det menar Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, som följt tre klasser under de första skolåren.

För eleverna kan bilderna vara en väg in i skriftspråket. Till exempel visar internationell forskning att barn använder liknande strategier för att tolka rörliga bilder som de gör för att läsa tryckt text. 

Men det är inte alltid som lärarna lägger märke till vad eleverna vill säga. Sylvana Sofkova Hashemi har haft många diskussioner med lärare som bara observerat skriften i elevernas arbeten. Det tror hon beror på att detta kräver andra kunskaper även hos lärare för att se kvalitéer i en multimodal text. 

– Eleverna skolas in i att uttrycka sig skriftligt. Kombinationer av bild, rörelse, färg, gester, musik och ljud på en digital skärm kräver en annan typ av »läsning« och »skrivande«. Eleverna läser, skriver, betraktar, lyssnar och svarar samtidigt. Det är en ny typ av lärande, förklarar hon. 

Text: Lotta Nylander